งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสุรินทร์

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ผู้จัดการร้าน

จังหวัดสุรินทร์ - 25,000-50,000 บาท/เดือน

ช่างเย็บ

จังหวัดสุรินทร์ - 25,000-50,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานขายทีวีและเครื่องเสียง Sony ประจำร้าน Best Hitech จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ - 15,000-22,500 บาท/เดือน

Internal Audit Section Chief P09(Pha Samut Cheedi)

ตำบลสมุด, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

วิศวกรกระบวนการผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกวิจัยพัฒนาและเพิ่มผลผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าศูนย์/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ/พนักงานส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

พนักงานขายหน่วยรถ ประจำสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ - 8,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ TMS จัด Display (ดูแล สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อำนาจ,ยโสธร)

จังหวัดสุรินทร์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมแรงงานในจังหวัดสุรินทร์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา