งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสุรินทร์

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

ตำบลแก, อำเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)

ตำบลแก่งคอย, อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี - ตำบลแก, อำเภอรัตนบุรี, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ออกแบบและกราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Web Designer)

ตำบลประดู่, อำเภอสำโรงทาบ, จังหวัดสุรินทร์