งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสุรินทร์

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Management Head)

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(Human Resource & Administration Divis

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(Human Resource & Administration Depar

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

Internal Audit Section Chief P09(Pha Samut Cheedi)

ตำบลสมุด, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกบัญชีเกษตรกร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

วิศวกรกระบวนการผลิต

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

ตำบลปรือ, อำเภอปราสาท, จังหวัดสุรินทร์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมแรงงานในจังหวัดสุรินทร์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา