3  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสระบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสระบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานปฏิบัติการ/คุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานสระบุรี)

จังหวัดสระบุรี - 10,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ประจำสำนักงานใหญ่(สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน จ.สระบุรี)

บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด - จังหวัดสระบุรี