15  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสระบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสระบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ สระบุรี / เชียงใหม่ (เริ่มงานสระบุรี จนจบโครงการ)

บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดสระบุรี - 10,000 บาท/เดือน

Technician

จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงขนส่ง(รถสิบล้อและเทเลอร์บรรทุกน้ำมัน)

จังหวัดสระบุรี

แม่บ้านประจำสำนักงาน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

จังหวัดสระบุรี

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสระบุรี - 10,000-18,000 บาท/เดือน

คนขับรถส่งของ

จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสระบุรี

พนักงานซ่อมแซมอาคาร

จังหวัดสระบุรี

แม่บ้านประจำสำนักงาน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดสระบุรี

พนักงานซ่อมแซมอาคาร

จังหวัดสระบุรี

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสระบุรี - 10,000-18,000 บาท/เดือน

Machine Maintenance Engineer

จังหวัดสระบุรี

ผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ KFC เขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อยุธยา และสระบุรี ติดต่อพี่เอ๋ 081

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดสระบุรี