104  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (สำรวจพื้นที่)

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขาย PC (ประจำ Top Supermarket)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าทีสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท อุตสาหกรรมเอเซียโลหะกิจ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซิลเวอร์ เท็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำสาขาสมุทรสาคร)

บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำสาขาสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ธุรการวางแผนการผลิต

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ด่วนมาก

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทย ซีโน รอลเลอร์ เม็คคิงค์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าคลังสินค้า

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมแมลง

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 13,000 บาท/เดือน

ธุรการ(บุคคล) (ประจำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager)

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์, Grapphic Design

บริษัท วิสดอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>