113  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

ผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบัญชี

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ธุรการ ฝ่ายผลิตในโรงงาน

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก(Recruitment & Selection) ด่วน ภายใน 20 มีนาคม 58 // สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงาน / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนสรรหาและคัดเลือก

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Supervisor) สนญ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

Sales Representative (พนง.ประสานงานขายโครงการ)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนบัญชีลูกหนี้

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานจดบันทึก,คีร์ข้อมูล

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานพัสดุ โรงงานกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งานธุรการ (ดูแลสถานที่/อาคาร/พ่อบ้านแม่บ้าน/รปภ.)

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าผลิต ( รหัส 3)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.Packing

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (support Engineer)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>