202  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

ผู้จัดการโรงงานผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ Call Center

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( Safety Office )

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

QA & QMR Manager (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่าย Logistic

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (สายการผลิต)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการ (สื่อสารภาษาเขมร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ด้านงานเทคนิค (ช่างเทคนิคไลน์การผลิต)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านธุรการทั่วไป และ Operator)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล/ฝึกอบรม

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ควบคุมคุณภาพ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>