130  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างโลหะ/ช่างไฟฟ้า

บริษัท สมบูรณ์โชค เครื่องครัว จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายการผลิต

บริษัท สมบูรณ์โชค เครื่องครัว จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าบัญชีลูกหนี้

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า และช่างซ่อมบำรุง

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด (สาขามหาชัย) - จังหวัดสมุทรสาคร

Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) ประจำเขตสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรงานข้อมูลมาตรฐานการผลิต

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรขาย

กรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกวัตถุดิบ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทดสอบวัสดุ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 25,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>