87  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ : Export Customer Service

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าบัญชีต้นทุน,พนักงานบัญชีต้นทุน (ศูนย์มหาชัย)

จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าทีม PCBA - Machine (ควบคุมเครื่อง SMT)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ HR Officer

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท. Inspector SMT (ตรวจสอบคุณภาพฝ่ายผลิต)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักวิจัย (support Engineer)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.PCBA Machine ( AI ) ฝ่ายผลิต

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ควบคุมเอกสาร (Dcc)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ทดสอบ (Product Tester) ฝ่าย R&D

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศกร QA. Process / outgoing

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ (FA.)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

QA. Technician (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.PCBA - Silicone (ฝ่ายผลิต)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

QC Inprocess Code 2 ( QC ฝ่ายประกันคุณภาพ)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าผลิต ( รหัส 3)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-ประจำโรงงานบางน้ำจืด สมุทรสาคร

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกเชื่อม (ด่วนมาก)

บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000 บาท/เดือน

สรรหา ด่วนมาก

บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>