110  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ HR Officer-ประจำนาดี สมุทรสาคร

Asia Green Energy Public Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกจัดซื้อทั่วไป

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าอาวุโสฝ่ายบริหารความปลอดภัย (Safety Senior Supervisor)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Employee Relation & Happy Workplace)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซิลเวอร์ เท็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผจก.บัญชี

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ & QMR

จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ & QMR

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000-45,000 บาท/เดือน

Sales Engineer

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000 บาท/เดือน

ผจก.บัญชี

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกสรรหา (ด่วนมาก)

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

TN GROUP - จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000-25,000 บาท/เดือน

Sales Engineer

จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกสรรหา (ด่วนมาก)

จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>