82  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor)

จังหวัดนนทบุรี

ช่างควบคุมงาน

บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 11,000 บาท/เดือน

วิศวกรสนาม (โยธา)

บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและงานประกันสังคม (ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 5)

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการ

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Graphic Design

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

Inspector (ด่วน)

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

On Site Staff (รายวัน) (ทำงาน วันที่ 2 - วันที่ 5 ตุลาคม 2557)

จังหวัดนนทบุรี - 500 บาท/วัน

Senior Sales Executive (อสังหาริมทรัพย์) ด่วน

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายการขาย (อสังหาริมทรัพย์) ด่วน

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

ตกแต่งภายใน (Interior Design) ด่วน

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานไฟฟ้าและเครื่องกล

จังหวัดนนทบุรี

พนักงานเขียนแบบระบบไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล

จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรโครงการ / ผู้ช่วยวิศวกร

จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

จังหวัดนนทบุรี

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล

จังหวัดนนทบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรระบบงาน (M&E) ด่วน

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

Sales Executive (อสังหาริมทรัพย์)

บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>