งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดนครปฐม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 37 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าส่วนขนส่ง ประจำโรงงานนครปฐม

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ (นครปฐม)

กลุ่ม ตะนาวศรี - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรคำนวณโครงสร้าง

บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

พนักงานผลิตสินค้า ฝ่ายผลิต

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 450-480 บาท/วัน

แม่บ้านประจำโรงงาน

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ (ด่วนมาก)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

บัญชีต้นทุน

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด - ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 15,000-20,000 บาท/เดือน

บัญชีต้นทุน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบและจัดซื้อ

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Import-Export (นำเข้า-ส่งออก) ประจำพุทธมณฑล สาย5

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

ผู้ช่วยสมุห์บัญชีด้านขารับ-ขาจ่าย

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ประจำศูนย์บริการ พุทธมณฑล สาย 7

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการแผนกบุคคลประจำสาขานครปฐม

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 22,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่แผนก IT สารสนเทศ

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 12,000-16,000 บาท/เดือน

HR Supervisor

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 30,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ด่วนมาก)

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 15,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม 14,500 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมแรงงานในจังหวัดนครปฐม
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>