22  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครแรงงานก่อสร้าง ช่างปูน ช่างเชื่อม ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครแรงงานก่อสร้าง ช่างปูน ช่างเชื่อม ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - 300-500 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่บุคคล

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ประจำคลังน้ำมันขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ และวิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประจำโรงงานขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ

จังหวัดขอนแก่น

ผูจัดการส่วน IE

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการส่วนเทคนิคเย็บ

จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวางแผนการผลิต

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์ ประจำไซท์งานขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแปลงแม่พันธุ์ ประจำไซท์งานขอนแก่น

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - จังหวัดขอนแก่น

Urgently Required วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)

จังหวัดขอนแก่น

Urgently Required ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกร (Engineer IE)

จังหวัดขอนแก่น - 18,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกร (Engineer Production)

จังหวัดขอนแก่น - 18,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกร (Engineer Planning)

จังหวัดขอนแก่น - 18,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

หน้า:     1 | 2    >>