16  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Sales Executive โครงการงานตรวจสอบด้าน NDT ประจำจังหวัด ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - 35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนคุณภาพ

Nice Group Holding Corp - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

Nice Group Holding Corp - จังหวัดขอนแก่น - 13,000-16,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร (AFM Manager) ประจำตึกแม็คโคร พัฒนาการ

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรโยธา

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี - จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรโยธา

จังหวัดขอนแก่น

สถาปนิกขาย (สาขา ขอนแก่น)

กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น) - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าฝ่ายผลิต

WMI GROUP - จังหวัดขอนแก่น - 12,000-14,000 บาท/เดือน

Product Development

Nice Group Holding Corp - จังหวัดขอนแก่น - 16,000-29,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า-ขอนแก่น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด - จังหวัดขอนแก่น