10  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Supervisor แผนก หมักเบียร์/บรรจุเบียร์

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (กำแพงเพชร,อยุธยา)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (กำแพงเพชร,อยุธยา)

บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร

Supervisor - แผนกบรรจุเบียร์/หมักเบียร์

บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (สาขาลานกระบือ จ.กำแพงเพชร )

อำเภอลานกระบือ, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (กทม.(จตุจักร),กำแพงเพชร,อยุธยา(บางบาล)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด(กำแพงเพชร,ลำปาง)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดลำปาง

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการ (กำแพงเพชร,ลำปาง)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดลำปาง

โรงน้ำแข็งโพล่าร์ รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน