งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-5 จาก 5 งาน  

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขากำแพงเพชร

ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองกำแพงเพชร, จังหวัดกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำ บจก.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง ในเครือ ส.ขอนแก่น)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดขอนแก่น

ช่างวายริ่ง

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสมุทรสาคร

Production Supervisor (ผลิตอาหารทะเล)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร

Production Supervisor (ผัก ผลไม้)

ตำบลมหาชัย, อำเภอไทรงาม, จังหวัดกำแพงเพชร