4  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

โรงน้ำแข็งโพล่าร์ รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

โฟร์แมน (งานโครงสร้าง)

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร)

บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดกำแพงเพชร