5  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้างานบุคคล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง - จังหวัดกำแพงเพชร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

สถาปนิก

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร

PC ประจำร้านผู้หญิง กำแพงเพชร สินค้าแบรนด์ ไมเบะ(mibae)

บริษัท ไมเบะ คูริอิมุ(ประเทศไทย)จำกัด - จังหวัดกำแพงเพชร