18  

งาน กรมที่ดิน ใน บึงกุ่ม

  
  

วิศวกรสำรวจ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมระบบ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

วิศวกร, นายช่างโยธา / Civil Engineer ,Foreman , Inspector

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

ธุรการงานเอกสาร

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

Draftsman /พนักงานเขียนแบบ 3 D

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร(นายชาวไทย)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขาย

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล (นวมินทร์)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

รับสมัคร พนักงานตัดต่อทีวี

Advance search - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

รับสมัคร บรรณาธิการแฟชั่น(นิตยสาร)

Advance search - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

รับสมัคร Writer (Senior / Junior)

Advance search - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิคมแอร์/เครื่องเสียง

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า (SCG HOME SOLUTION กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 10,800 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า (SCG HOME SOLUTION กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 10,800 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 10,800 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า (SCG Home Solution กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย )

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market - บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 10,800 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 9,000-12,000 บาท/เดือน