38  

งาน กรมทางหลวง ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

พนักงานธุรการ (จัดส่ง )

อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม

Senior IT Officer

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า : Warehouse Section Manager

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานธุรการนับสต๊อก

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 35,000-55,000 บาท/เดือน

วิศวกรรม

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 25,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้าน

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรก่อสร้าง

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างซ่อมบำรุง (ศาลายา) ม.มหิดล ด่วน

จังหวัดนครปฐม - 12,000-14,000 บาท/เดือน

แมสเซ็นเจอร์ส่งของ (ศาลายา)

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม

ขับรถส่งของ (ศาลายา)

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม

Leader

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

พนักงานขับรถ

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายประสานงานขาย (ส่วนโรงงานนครปฐม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายผลิต - Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>