11  

งาน กรมทางหลวง ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรเครื่องกล ประจำสาขานครปฐมและประจำสาขาระยอง

จังหวัดนครปฐม - 20,000-30,000 บาท/เดือน

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส (Senior Product designer)

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรจัดซื้อ

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Process Engineer

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

Design Manager

จังหวัดนครปฐม - 40,000-80,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดนครปฐม - 40,000-80,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

จังหวัดนครปฐม - 40,000-70,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า : Warehouse Section Manager

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการบ่อทราย

จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดนครปฐม