48  

งาน กรมทางหลวง ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ - QA Engineer

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายจัดส่งสินค้า : Logistics Engineer

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

Business Manager Development

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 70,000-100,000 บาท/เดือน

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายประสานงานขาย (ส่วนโรงงานนครปฐม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 40,000-80,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล ประจำสาขานครปฐมและประจำสาขาระยอง

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 20,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรทดสอบ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 20,000-28,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคลและฝึกอบรม

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

นักวิจัย

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 23,000-40,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วน)

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ ISO ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DC ( ด่วน )

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 10,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

KM CC GROUP - จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2 | 3    >>