38  

งาน กรมทางหลวง ใน จังหวัดนครปฐม

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างซ่อมบำรุง (ศาลายา)

จังหวัดนครปฐม

Production Supervisor

อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

Programmer (ประจำโรงงานนครปฐม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-25,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายผลิต - Production Engineer

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า/ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างซ่อมบำรุง ( ประจำนครปฐมและระยอง)

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

นักวิจัย

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 23,000-40,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 10,500-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 70,000-100,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 40,000-80,000 บาท/เดือน

วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด - จังหวัดนครปฐม

หน้า:     1 | 2    >>