13  

งาน กรมทางหลวง ใน จังหวัดนครปฐม

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ด่วนรับสมัครพนง.ดูแลผุ้สุงอายุ-ผู้ป่วย เฝ้าไข้ พี่เลี้ยงเด็ก รายได้7000

จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต - Chief of Production Planning

จังหวัดนครปฐม

ช่างเทคนิค/ช่างคุมเครื่องจักร CNC

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างพ่นสี

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม - 9,000-10,000 บาท/เดือน

บัญชี/document control

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม - 10,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรเทคนิค (ฝ่ายนวัตกรรม)

จังหวัดนครปฐม

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดนครปฐม - 10,500-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายผลิต

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

Production Engineer

จังหวัดนครปฐม - 18,000-28,000 บาท/เดือน

เขียนแบบ

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานประกอบตู้ไฟฟ้า

หจก.แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) - จังหวัดนครปฐม - 17,000-23,000 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบ

บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด - จังหวัดนครปฐม