งาน กรมจัดหางาน ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ฝ่าย Graphic

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาวารินชำราบ รับสมัครด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย (Sales Rep.) - โรงแรมโฟร์ซีซั่น เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลกล้วยไม้

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลโรงงานทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

Warehouse and store Supervisor ประจำโรงงานเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ (โรงงานออราเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธุรการประจำโรงงาน อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานเชียงใหม่)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานชงเครื่องดื่ม(บาริสตา) ประจำสาขา สนามบินเชียงใหม่ AIKO

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน

Call Center Service โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (เชียงให

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่