งาน กรมจัดหางาน ใน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

งานที่ 1-20 จาก 28 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

ธุรการ

จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการ / ฝ่ายขาย

จังหวัดเชียงใหม่

Call for Volunteers for the 3rd Asia Pacific Feminist Forum July-September 2017, Chiang Mai, Thailand

จังหวัดเชียงใหม่

Cook Helper - Thai (ผู้ช่วยกุ๊กครัวไทย)

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

Cook thai (กุ๊ก ครัวไทย)

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานประสานงานอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

Front Desk Supervisor

จังหวัดเชียงใหม่

Reception

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการสุขภาพ)

จังหวัดเชียงใหม่

พนง.ชงกาฟสดหน้าร้าน แนว Take Away

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการ/รองผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Shop Supervisor) ประจำสาขาเชียงใหม่ ไนท์บาซาร์

จังหวัดเชียงใหม่ 13,000-14,000 บาท/เดือน

พนง.ชงกาฟสดหน้าร้าน แนว Take Away

จังหวัดเชียงใหม่ 8,001-9,000 บาท/เดือน

Room Boy

จังหวัดเชียงใหม่

AA SB-North

จังหวัดเชียงใหม่ 20,000-22,000 บาท/เดือน

Hotel Manager

จังหวัดเชียงใหม่ 25,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SoGoodWeb

ตำบลสันทรายน้อย, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

Waiter/Waitress

จังหวัดเชียงใหม่

Automation Tester

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานกรมจัดหางานในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>