8  

งาน กรมจัดหางาน ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง Project/site Engineer

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง โฟร์แมน

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการคอนโดมิเนียม

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้างานหน่วยงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดเชียงใหม่

Chef De Partie

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

นักวิชาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่