15  

งาน กรมจัดหางาน ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ชำนาญการด้านผิวพรรณ SBC (ขายประจำร้านขายยา หน่วยแทนโซนภาคเหนือ)

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ

จังหวัดเชียงใหม่ - 5,001-8,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง แคชเชียร์

จังหวัดเชียงใหม่ - 5,001-8,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคประจำสาขาแม่ริม (Section Manager - Non Food )

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการแผนกสินค้าอุปโภคประจำสาขาแม่ริม (Section Manager - Non Food )

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) - อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกผลิตสุกร

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,500-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกธุรการ ( ประจำสาขา )

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัตถุดิบ

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานนวดหญิง

จังหวัดเชียงใหม่ - 30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (Sales Rep.) - โรงแรมโฟร์ซีซั่น เชียงใหม่

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) - จังหวัดเชียงใหม่ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานหน่วยงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดเชียงใหม่